Portal zdravlja
Portal zdravlja
Ministarstvo Zdravstva RH • CEZIH.hr
Ovdje se možete prijaviti na Portal zdravlja za pacijente, koji je sastavni dio portala e-Građani. Portal je dio sustava CEZIH i namijenjen je pregledu zdravstvenih informacija od strane pacijenata. Prijava na Portal se provodi putem NIAS-a (Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava) korištenjem vjerodajnice značajne (2.) razine sigurnosti s liste vjerodajnica prihvaćenih na portalu e-Građani.
© Ericsson Nikola Tesla d.d. 2024.